Είστε εδώ

Ντάκου Ρίτσα, «Χαμένη επαφή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1962), σ. 23