Είστε εδώ

Φερέντης Αλέξανδρος, «Μειδιάστε, παρακαλώ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 35