Είστε εδώ

Χαλεπάς Γιαννούλης, «Ευτυχία Κουκουρίκου», Διαγώνιος, τχ. 12 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1967), σ. 206