Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Κατάλογος έργων Γιαννούλη Χαλεπά», Διαγώνιος, τχ. 12 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1967), σ. 212-216