Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Ο βίος ενός αγίου (Γιαννούλης Χαλεπάς)», Διαγώνιος, τχ. 11 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1967), σ. 161-173