Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Ιστορία Ι », Διαγώνιος, τχ. 11 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1967), σ. 160