Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ποιητικά βιβλία που τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1875-1950)», Διαγώνιος, τχ. 11 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1967), σ. 174-180