Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Ιστορία II», Διαγώνιος, τχ. 11 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1967), σ. 160