Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Αναστάσιος Δρίβας», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 73-80