Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Βιβλιογραφία Α. Δρίβα (πρώτη καταγραφή)», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 81-82