Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Αρχείο Γ.Μ. Μυλωνογιάννη», Διαγώνιος, τχ. 8 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1966), σ. 188-190