Είστε εδώ

Καρούζος Νίκος, «Ο πολυβότανος Πεντζίκης», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 118-119