Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Πλάβες, Καστοριά», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 117