Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Νίκου Μπακόλα: Ο κήπος των πριγκήπων», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 120-122