Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ναυπηγείο, Ιερισσός», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 116