Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Γ.Μ. Μυλωνογιάννης», Διαγώνιος, τχ. 8 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1966), σ. 179-184