Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Μήτσος Παπανικολάου», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1966), σ. 119-125