Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Το βιβλίο. Οι νέοι δοκιμιογράφοι της Θεσσαλονίκης», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1966), σ. 159-167