Είστε εδώ

«Ελάβαμε», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1966), σ. 168