Είστε εδώ

Διαγώνιος, «[Σημείωμα της Διαγωνίου]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), σ. 25