Είστε εδώ

Διαγώνιος, «[Σπύρος Παπαλουκάς]», Διαγώνιος, τχ. 6 (Απρίλιος-Ιούνιος 1966), σ. 91