Είστε εδώ

Διαγώνιος, «Στιχάκια του στρατού», Διαγώνιος, τχ. 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1965), σ. 179