Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Ρώμος Φιλύρας», Διαγώνιος, τχ. 5 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), σ. 11-14