Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Αρχείο Ρώμου Φιλύρα: Ανέκδοτα ποιήματα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), σ. 15-17