Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Ο κήπος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 9