Είστε εδώ

Ζήσης Σωτήρης, «Ο Γερμανός Καραβαγγέλης κατηχεί τον βοεβόδα Κέλεφ», Διαγώνιος, τχ. 5 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), σ. 33