Είστε εδώ

Ζήσης Σωτήρης, «Τα κουτσαβάκια», Διαγώνιος, τχ. 5 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), σ. 34