Είστε εδώ

Ζήσης Σωτήρης, «Λύκοι κατ' αλόγων», Διαγώνιος, τχ. 5 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), σ. 31