Είστε εδώ

Ζήσης Σωτήρης, «Η δολοφονία του Ασκητού και η κηδεία του», Διαγώνιος, τχ. 5 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), σ. 30