Είστε εδώ

Διαγώνιος, «[Σημείωμα της σύνταξης]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1965), σ. 172