Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Υποθέσεις και λύσεις πάνω στα προβλήματα της ζωής και της τέχνης του Γιαννούλη Χαλεπά», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 115-117