Είστε εδώ

Μακρής Κίτσος Α., «Λαϊκισμός», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 118-120