Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Σχέδιο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 114