Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κρητικές μαντινάδες», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 106-110