Είστε εδώ

Κωνσταντινίδης Νίκος, «Κρητικές μαντινάδες», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 106