Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ράλλης Κοψίδης», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 111