Είστε εδώ

Cummings E.E., «5 [ένας καθένας ζούσε σ΄ ένα μα τι χωριό]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 102-103