Είστε εδώ

Cummings E.E., «6 [ένεκα που ήταν Αμε]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 103-104