Είστε εδώ

Cummings E.E., «4 [και μόλις η λιπόσαρκη φωνίτσα]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 101-102