Είστε εδώ

Cummings E.E., «3 [μοιάζει ακριβύς με το εσωτερικό]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 100-101