Είστε εδώ

Cummings E.E., «2 [5]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 99-100