Είστε εδώ

Cummings E.E., «1 [ένα του Απρίλη σούρουπο]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 98-99