Είστε εδώ

Άθας Θεοδόσης, «Έξι ποιήματα του E.E. Cummings», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 97-98