Είστε εδώ

Μπαμπατζάνης Γιάννης, «Μουσική δωματίου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 92-96