Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Τ.Σ. Έλιοτ», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1965), σ. 82-83