Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ο πεζογράφος Λάζαρος Παυλίδης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1965), σ. 84-86