Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το χρονικό της Διαγωνίου», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1965), σ. 79-81