Είστε εδώ

Φερέντης Αλέξανδρος, «Μιαν οποιαδήποτε απασχόληση», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 35