Είστε εδώ

Φερέντης Αλέξανδρος, «Η τελευταία χειραψία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 35