Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Το βιβλίο. Μουσική: Μίκη Θεοδωράκη, Για την ελληνική μουσική», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 43-45